Predstavitev

Društvo Ženska svetovalnica je humanitarna organizacija v javnem interesu, ki deluje na področju psihosocialne pomoči in samopomoči žensk, ki so žrtve nasilja. Obstajamo od leta 1993 (od oktobra 1994 tudi formalno kot samostojno društvo). Ženskam v stiski nudimo brezplačno individualno in skupinsko svetovanje, zagovorništvo, informacije o pristojnostih javnih služb in pomoč pri organizaciji skupin za samopomoč. Poleg tega delujemo tudi javno: opozarjamo na družbene okoliščine, ki pogosto pogojujejo stiske žensk, se borimo proti različnim oblikam diskriminacije žensk, se zavzemamo za pravice žensk, deklet in otrok.

Socialnovarstveni programi v Ženski svetovalnici

Krizni center za ženske in otroke, žrtve nasilja:

 • zagotavljamo umik na varno in tajno lokacijo 24/7 v primeru akutnega nasilja,
 • v času namestitve se uporabnice in njihovi otroci vključujejo v individualen in skupinske aktivnosti,
 • informiranje in krajša svetovanja 24 ur dnevno, vse dni v letu.

Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam nasilja:

 • nudimo prostor, kamor se ženske v stiski lahko obrnejo po pomoč in informacije,
 • dajemo podporo pri njihovih lastnih odločitvah,
 • skupaj s strokovno delavko uporabnica razišče možnosti za spreminjanje svoje življenjske situacije,
 • naše svetovanje temelji na specifičnih ženskih izkušnjah,
 • ženskam nudimo prostor, kjer se počutijo varno in lahko brez zadržkov govorijo o svojih težavah,
 • spodbujamo, podpiramo in nudimo pomoč pri organizaciji različnih oblik pomoči in samopomoči,
 • izdajamo letake, ki nudijo osnovne informacije o tem, kam se ženska lahko zateče in obrne po pomoč, ko se znajde v stiski,
 • z različnimi oblikami skupnostnega dela skušamo premostiti prepad med institucijami in žensko,
 • ženski omogočimo možnosti izbire,
 • trudimo se rušiti stereotipe o ženskah tudi preko delovanja v medijih,
 • povezujemo se z drugimi skupinami in ustanovami, ki se ukvarjajo s tovrstno problematiko pri nas in v tujini.

Oblike pomoči

Psihosocialno svetovanje ženskam, žrtvam nasilja

Nudenje psihosocialne pomoči in svetovanje ženskam, kot osnovna dejavnost Ženske svetovalnice, poteka neprekinjeno skozi vse leto, in sicer vsak delovni dan (od ponedeljka do petka). Ženska ima možnost priti z nami v stik vsak dan v času uradnih ur, telefonsko ali osebno, preko pisma ali e-maila, ko se z dežurno prostovoljko lahko dogovori za način in termin kasnejšega srečevanja. Ko gre za krizno situacijo, je ena od svetovalk na voljo, da se lahko z žensko takoj pogovori. Svetovanje lahko poteka po telefonu, pisno ali osebno, in sicer kot:

 • enkraten pogovor,
 • svetovanje na krajše obdobje (ženska prihaja predvidoma tedensko v krajšem obdobju, v katerem s svetovalko predelujeta konkretnejše in manj kompleksne probleme),
 • kontinuirano svetovanje na daljše obdobje (ženska prihaja kontinuirano skozi daljše časovno obdobje, v tem času osvetli več problematičnih področij v svojem življenju, s svetovalko poskušata najti načine za izboljšanje njenega položaja ter razumevanja situacije),
 • nekontinuirano svetovanje na daljše obdobje (ženska se s svetovalko občasno srečuje skozi daljše časovno obdobje, ko začuti potrebo, da bi se o čem želela pogovoriti),
 • osveščanje in informiranje žensk o njihovih pravicah.

Zagovorništvo

Ženska svetovalnica izvaja sledeče oblike zagovorništva:

 • zagovorništvo kot del procesa svetovanja (postaviti se na stran ženske, podpreti njene odločitve),
 • zagovorništvo v smislu pomoči pri urejanju konkretnih zadev (spremljanje in zagovorništvo žensk na Centrih za socialno delo, sodiščih, policiji ter v drugih uradnih ustanovah, kjer se lahko počutimo izgubljene, ter pomoč pri sestavljanju uradnih dopisov, prošenj, pritožb, pri izpolnjevanju obrazcev.

Osnovna načela našega dela

 • anonimnost
 • prilagajanje dela in časa (v okviru zmožnosti) potrebam ženska
 • spoštujemo, cenimo in sprejemamo vsako posameznico
 • popolna zaupnost podatkov