Projekt Avon Foundation

Namen projekta Avon Foundation:
~ razumevanje dinamike nasilja: prepoznavanje ‘kroga nasilja’, oblik nasilja, vzorcev obnašanja (vloge, razmerja moči,…) in posledic nasilja,
~ okrevanje po nasilju.


5 sklopov delavnic v okviru projekta Avon Foundation:

 • SKLOP- OLAJŠANJE
  ~ olajšanje in opolnomočenje
 • SKLOP – RAZMERJA
  ~ zmanjšanje strahu pred storilcem nasilja,
  ~ umik iz vloge žrtve,
  ~ izboljšanje odnosov,…
 • SKLOP – NAČRTOVANJE
  ~ načrtovanje življenja brez nasilja,
  ~ učinkovito odločanje o svojem življenju,
  ~ zmanjšanje socialne izključenosti, reintegracija,…
 • SKLOP – FINANCE
  ~ zmanjševanje negativnih posledic nasilja,
 • SKLOP – ČUSTVA
  ~ čustvena stabilizacija,
  ~ pozitivna identiteta, ..
]]>