Priložnost za izboljšanje obravnave spolnega nasilja

Po statističnih podatkih EU, je prijavljenih le 14% primerov posilstva na policijo. V Sloveniji uporabljamo model prisile, ki zahteva od žrtve, da se storilcu upre in poskuša preprečiti neželeno spolno občevanje, čeprav švedska raziskava jasno kaže, da 70 % žrtev ob spolnem napadu otrpne in se zato ne more upreti.

https://www.svetovalnica.org/wp-content/uploads/2021/04/Priloznost-za-izboljsanje-obravnave-nasilja_web_compressed.pdf

Raziskava Kriminološkega inštituta je pokazala, da v praksi številne zadeve zavržejo že državna tožilstva, saj storilec naj ne bi uporabil dovolj sile, zato njegovega ravnanja ni mogoče uvrstiti v kaznivo dejanje posilstva ali spolnega nasilja, žrtve pa morajo dokazovati, da so se dovolj upirale. V praksi ostanejo povzročitelji nasilja pogosto nekaznovani, žrtve pa ne podajo prijave, saj ne zaupajo, da jih bo sodni sistem zaščitil.

V Sloveniji za posilstvo (170. člen KZ-1) in spolno nasilje (171. člen KZ-1) velja model prisile, ki temelji na fizični ali psihični sili, z uporabo drog ali hipnoze. Da je spoznana grožnja in/ali sila, mora biti grožnja resna in usmerjena neposredno na življenje ali telo žrtve ter hkrati grožnja in sila takšni, da lahko objektivno zlomita odpor žrtve, kar velja tudi za silo.

Model veta

“Ne pomeni ne” upošteva voljo vseh udeleženih oseb, vendar ne zajema situacij, ko žrtev zaradi psihofizičnega stanja, v katerem je, nesoglasja ne more izraziti in ne more oblikovati pravno upoštevne volje, zato je “Model veta” pomanjkljiv, saj še vedno predpostavlja stalno pripravljenost na spolna dejanja in/ali poseg v intimo, vse do trenutka, ko oseba reče ne.

Model soglasja

“Ja pomeni ja” žrtvi neposredno odvzema občutek krivde za preživeto nasilje in predstavlja velik korak za splošno družbeno občutljivost in razumevanje spolnega nasilja, saj jasno sporoča, da je telo vsake osebe brez njene svobodne privolitve absolutno nedotakljivo.

Model “ja pomeni ja” je svobodno aktivno sodelovanje in/ali izrecno prostovoljno in svobodno podano soglasje z besedami ali dejanji, dokler oseba jasno kaže dovoljenje in željo sodelovanja, vendar se dovoljenje ne sme šteti kot avtomatično, samo zato ker oseba ne izraža nasprotovanja.

Privolitev mora trajati skozi ves čas in za vse oblike izvedbe, saj ima oseba tudi pravico, da se premisli.

Privolitev mora biti dana prostovoljno, kot rezultat svobodne volje in ne kot možnen vedenjski odziv žrtve, niti ne sme temeljiti na predvidevanjih, stereotipih in mitih o moški in ženski spolnosti.

Avtorica prestavitve: Tina Carli

]]>