Delavnica: Travma in situacija navideznega ujetništva

Travma je fenomen, ki se lahko zgodi vsakomur od nas. Čeprav se travmatski dogodki lahko zgodijo vsak dan, le-ti še zdaleč niso vsakdanji. Gre namreč za nenadne in izjemno ogrožajoče situacije, ki v ljudeh izzovejo intenziven strah, občutek nemoči in groze. Travmatski dogodek ogrozi naslednje tri temeljne prvine doživljanja: občutek kontrole nad lastnim življenjem, povezanost z drugimi in smiselnost življenja. Kompleksna travma nastane v kontekstu škodljivih medosebnih odnosov, npr. v družinskem okolju. Zanjo je značilno ujetništvo, ki žrtev privede v dolgotrajen stik s storilcem. 

Osrednje teme marčevske delavnice bodo:

  • Opredelitev travme in z njo povezanih pojavov
  • Situacija navideznega ujetništva ter dinamika odnosa med žrtvijo in storilcem
  • Družbeni odnos do travme in okrevanje po njej

Delavnica bo potekala 24. 3. 2022 ob 16.00 preko aplikacije Zoom. Za spletno povezavo na delavnico se prijavite na: zenska@svetovalnica.org.

]]>