Konferenca Ženske 20 let po Pekingu

ga. Anja Mrak Kopač je obljubila, da bodo najkasneje naslednji mesec ratificirali Istanbulsko konvecijo – konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Istanbulska konvencija je evropska pogodba, ki postavlja minimalne standarde na področju preventive, zaščite, pregona in storitev ter državam pogodbenicam nalaga, da vzpostavijo in vzdržujejo krizne telefone, varne hiše, zdravstvene storitve, pravne pomoči, svetovanja in vse kar je potrebno za pomoč ženskam, žrtvam nasilja. Na spodnji povezavi si lahko odgledate posnetke prispevkov uvodničark ter govork panela Ženske v Sloveniji med zakonom in prakso ter panela Ženske v Evropi:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti/projekt_iz_sredstev_egp_in_nfm/mednarodna_konferenca_zenske_20_let_po_pekingu/    20141114_125739 Predsednica Ženskega lobija ga. Metka Roksandič je pobudnica konference Ženske 20 let po Pekingu. Konferenca odgovarja na vprašanja uresničevanja ženskih pravic in razkriva dejansko stanje  žensk v politiki, v gospodarstvu in zasebnem življenju ter na področju nasilja nad ženskami, spolnih in reproduktivnih pravic ter revščine. 20141114_090534 Govorke na delavnici o spolnih in reprudoktivnih pravicah so Dr. Dunja Obersnel Kveder iz Ženskega lobija Slovenije, Dr. Barbara Mihevc Ponikvar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje dr. Mojca Urek iz Fakultete za socialno delo. Govorke so predstavile zahteve, ki jih moramo sprejeti, da ohranimo in sprejemeno pravice žensk na področju spolnosti, enakosti spolov, materinstva, starševstva ter duševnega zdravja. Raziskave kažejo, da so ženske, ki so preživele nasilje pogosteje uporabnice služb duševnega zdravja, zato je pomembna zahteva po senzibilizaciji teh služb za prepoznavanje in pravilno ukrepanje pri nasilju nad ženskami in otroki.   20141114_133512 Iz desne proti levi ga.  Sonja Lokar iz ŽLS, ga. Martina Vuk iz MDDSZ ter Tanja Šket iz Ženske svetovalnice. Na konferenci Ženske 20 let po Pekingu je bil sprejet FEMINISTIČNI MANIFEST 2014, ki opozarja, da so pravice žensk človekove pravice, ki jih v zadnjih letih moramo predvsem ubraniti, da nam ne bi bile odvzete ter navaja zahteve za potrebne spremembe na vseh pomembnih prodročjih delovanja žensk, tako zasebno kot javno. 20141114_133429 Konferenco je z osebno zgodbo, ki je navdahnila udeleženke, zaključila Državna sekretarka ga. Martina Vuk, ki je povedala, da je pripravljana z nevladnimi organizacijami vselej sodelovati, kljub krizi, ker razume, pomen in vrednost, ki ga prinašamo s svojim delom. Konferenca je bila uspešna in navdihujoča. Hvala vsem ženskam!]]>