Mednarodni dan žena 2022 ZN: Enakost spolov za trajnosten jutri

Tema mednarodnega dneva žena, 8. marca 2022 (IWD 2022), je “Enakost spolov danes za trajnosten jutri “, ki priznava prispevek žensk in deklet po vsem svetu, ki se borijo za prilagajanje podnebnim spremembam, ublažitev in odzivanje, da poskrbimo za bolj trajnostno prihodnost za vse.

Napredovanje v enakosti spolov v kontekstu podnebne krize in zmanjševanja tveganja nesreč je eden največjih globalnih izzivov 21. stoletja. Vprašanja podnebnih sprememb in trajnosti so in bodo še naprej imela hude in trajne vplive na naše okolje, gospodarski in družbeni razvoj. Najgloblje posledice doživljajo tisti, ki so najbolj ranljivi in marginaliziranimi. Ženske se vse bolj prepoznane, da so bolj ranljive za vplive podnebnih sprememb, saj predstavljajo večino revnih na svetu in so bolj odvisne od naravnih virov, ki jih podnebne spremembe najbolj ogrožajo.

Hkrati so ženske in dekleta učinkovite in močne voditeljice ter oblikovalke sprememb za blažitev posledic in prilagajanje podnebju. Vključeno so v trajnostne pobude po vsem svetu, njihovo sodelovanje in vodenje pa vodi v učinkovitejše podnebne ukrepe.

Nadaljnje preučevanje priložnosti in omejitev za opolnomočenje glasu žensk in deklet, da so enakovredni akterji pri odločanju v zvezi s podnebnimi spremembami in trajnostjo, je bistvenega pomena za trajnostni razvoj in večjo enakost spolov. Brez enakosti spolov danes ostajata trajnostna in enakopravna prihodnost zunaj našega dosega.

ZN bodo z virtualnim dogodkom obeležili mednarodni dan žena, z naslovom: “Mednarodni dan žena 2022: Enakost spolov za trajnosten jutri”

vir: https://www.unwomen.org/en

]]>