NAPOVEDNIK- 16 DNI AKCIJ PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI 25.11. – 10.12. 2015

NAPOVEDNIK- 16 DNI AKCIJ PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI 25.11. – 10.12. 2015

16.11.2015 LJUBLJANA 17.00 Četrtni mladinski center, Zaloška 220 (Knjižnica Zalog) Delavnica za Mlade zmaje »Nasilje v medosebnih odnosih« Izvajalka: Katja Matko (Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja) Organizira: Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja Info: drustvo-sos@drustvo-sos.si

17.11. 2015 SEŽANA 10.00 Kosovelov dom v Sežani Okrogla miza »Nasilje nad ženskami in aktualne spremembe zakonodaje« Sodelujejo: Jana Peršič (Krizni center za ženske žrtve nasilja Piran), Jadranka Černjulj (Sigurna kuća Istra), Tatjana Tomičić (Goap, Centro antiviolenza Trst) Organizira: KC za žrtve nasilja Piran, Regijska varna hiša Kras, KC za otroke in mladostnike Koper, Marelična hiša, regijska koordinatorica za preprečevanja nasilja pri CSD Koper, Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper Info: vhkras@gmail.com in 05 620 24 42 19.11. 2015

NOVO MESTO 9.00 – 13.00 RIC Novo mesto Preventivna delavnica o nasilju- za učence OŠ za odrasle Organizira: Društvo življenje brez nasilja Info: drustvo.dzbn.nm@gmail.com ali 07 33 26 895

KOPER OŠ Dušana Bordona Koper Delavnica za učenke in učence Organizira: KC za žrtve nasilja Piran, Regijska varna hiša Kras, KC za otroke in mladostnike Koper, Marelična hiša, Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper, regijska koordinatorica za preprečevanja nasilja pri CSD Koper, v sodelovanju PU Koper Info: gpcsd.koper@gov.si in 05 66 34 550 (Damjana Jurman) 24.11.2015

LJUBLJANA 11.00 Društvo za nenasilno komunikacijo, Linhartova 13 Novinarska konferenca NVO ob 25. novembru- Mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami Sodelujejo: Maja Plaz (Društvo SOS telefon za ženske in otroke- žrtve nasilja), Suzi Kvas (Sekcija varnih hiš, materinskih domov, kriznih centrov in sorodnih organizacij pri Socialni zbornici Slovenije), Katja Zabukovec Kerin (Društvo za nenasilno komunikacijo) Info: info@drustvo-dnk.si PTUJ 10.00 Velika sejna soba CSD Ptuj, Trstenjakova ulica 5a. Okrogla miza »Pot žrtve nasilja v družini skozi postopke zakonodaje« Info: varna.hisa.ptuj@gmail.com

KOPER 10.00 – 14.00 CSD Koper Medresorski regijski posvet s predstavniki policije, sodišča, tožilstva in NVO Udeleženci posveta se bodo lahko sprehodili skozi »Labirint nasilja« Organizira: KC za žrtve nasilja Piran, Regijska varna hiša Kras, KC za otroke in mladostnike Koper, Marelična hiša, Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper regijska koordinatorica za preprečevanja nasilja pri CSD Koper, v sodelovanju PU Koper Info: gpcsd.koper@gov.si in 05 66 34 550 (Damjana Jurman) 25.11.2015

LJUBLJANA 9.00 – 13.00 Mestna hiša, Mestni trg 1 Posvet »Nasilje nad ženskami in potrebne spremembe zakonodaje« Sodelujejo: Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, Maja Plaz (Društvo SOS za ženske in otroke- žrtve nasilja), Alojz Sladič (Generalna policijska uprava), Robert Tekavec (Policijska uprava Ljubljana), Vesna Draginc (CSD Novo mesto), Mirjam Kline (Okrožno državno tožilstvo), Metka Naglič (Amnesty International Slovenije), Nina Obran, Katja Zabukovec Kerin (obe Društvo za nenasilno komunikacijo) Organizira: Mestna občina Ljubljana, Društvo SOS za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvo za nenasilno komunikacijo Info: info@ drustvo-dnk.si ali 01 43 44 822 in drustvo-sos@drustvo-sos.si

BRDO PRI KRANJU 9.00 – 17.00 Brdo pri Kranju Predavanje »Pomen razumevanja vidika ženske, žrtve nasilja, za učinkovitejšo pomoč« v okviru nacionalne kampanje Vesna – živeti življenje brez nasilja z naslovom: Nasilje nad ženskami kot javnozdravstveni problem Sodelujejo: Maja Plaz (Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja) in druge/drugi Organizira: MDDSZEM Info: drustvo-sos@drustvo-sos.si PIRAN Pričetek ob 13.00 Tartinijev trg, v primeru slabega vremena TPC Lucija Obeležitev Mednarodnega dneva boja proti nasilju nad ženskami Sodelujejo: Damjana Jurman (regijska koordinatorica za preprečevanje nasilja pri CSD Koper, Cveto Kokalj (Policijska uprava Koper), dijaki Gimnazije Piran s predstavo, potekala bo izkustvena delavnica »Labirint nasilja« Organizira: KC za žrtve nasilja Piran, Regijska varna hiša Kras, KC za otroke in mladostnike Koper, Marelična hiša, Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper, regijska koordinatorica za preprečevanja nasilja pri CSD Koper, v sodelovanju PU Koper Info: dnk.koper@siol.net in 05 63 93 170

NOVA GORICA 10.00 Bevkov trg Akcija v smislu ozaveščanja in preprečevanja nasilja nad ženskami, instalacija rdeči čevlji Organizira: Zavod Karitas Samarijan Info: karitas.samarijan@siol.net ali 031 655 961

VELENJE 25.11. – 10.12. 2015 V časopisu Naš Čas bo objavljen promocijski material (konvencija proti nasilju nad ženskami), na VTV (lokalna TV) se bo vrtel promocijski spot Organizira: Varna hiša Velenje Info: drustvo.regionalna.varna.hisa@siol.net

MARIBOR 10 dni boja proti nasilju nad ženskami INFO BUS – plakat na info kanalih po avtobusih mestnega prometa z nujnimi informacijami o delovanju programov Materinski dom Maribor in Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor Organizira: Varna hiša Maribor, Materinski dom Maribor, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor v sodelovanju s Kriznim centrom za žrtve nasilja Maribor in Centrom za socialno delo Maribor v sodelovanju z Media Bus 26.11.2015

NOVO MESTO 16.00 – 17.30 Gimnazija Novo mesto Predavanje: »Odzivanje strokovnih delavcev na nasilje; dolžnosti in dileme«- za strokovne delavce vzgoje in izobraževanja Organizira: Društvo življenje brez nasilja Info: drustvo.dzbn.nm@gmail.com ali 07 33 26 895 KRANJ 13.00 Dom Janeza Filipiča Naklo, Kranjska c. 1 Okrogla miza »Nasilje nad ženskami in potrebne spremembe zakonodaje« Sodelujejo predstavniki socialnega varstva, sodišča, tožilstva, policije, zdravstva, šolstva in nevladnih organizacij Okroglo mizo bo vodila Katja Zabukovec Kerin (Društvo za nenasilno komunikacijo) Organizira: Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja – Varna hiša Gorenjske in regijska koordinatorica za obravnavo nasilja pri CSD Škofja Loka Info: vh.gorenjska@siol.net in 051 200 083

KOPER OŠ Dušana Bordona Koper Delavnica za učenke in učence Organizira: KC za žrtve nasilja Piran, Regijska varna hiša Kras, KC za otroke in mladostnike Koper, Marelična hiša, Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper, regijska koordinatorica za preprečevanja nasilja pri CSD Koper, v sodelovanju PU Koper Info: gpcsd.koper@gov.si in 05 66 34 550 (Damjana Jurman) 27.11.2015

NOVO MESTO 7.00 – 8.35 Gimnazija Novo mesto Preventivna delavnica o nasilju- za dijake gimnazije Organizira: Društvo življenje brez nasilja Info: drustvo.dzbn.nm@gmail.com ali 07 33 26 895 30.11.2015

LJUBLJANA 10.00 – 14.00 lokacija bo znana naknadno Delavnica za vzpostavitev interaktivne baze podatkov za spremljanje implementacije Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima Sodelujejo: Katarina Bervar Sternad (PIC), Nina Obran (DNK), Sara Slana (MDDSZEMSektor za enake možnosti), Katja Matko (Društvo SOS telefon za ženske in otroke- žrtve nasilja), Barbara Stelmaszek (WAVE) Organizira: Društvo SOS telefon za ženske in otroke- žrtve nasilja Info: drustvo-sos@drustvo-sos.si

NOVO MESTO 7.50 – 9.25 Gimnazija Novo mesto Preventivna delavnica o nasilju- za dijake gimnazije Organizira: Društvo življenje brez nasilja Info: drustvo.dzbn.nm@gmail.com ali 07 33 26 895

LJUTOMER 11.00 vaški gasilski dom, Babinci 20 Okrogla miza in izkustvena delavnica »Labirint nasilja« Organizira: Društvo varnega zavetja Pomurja – Varna hiša Pomurja Info: vh.ljutomer@siol.net 1.12.2015

KRŠKO 9.00 – 14.00 Mladinski center Krško, CKŽ 105 Posvet na temo delo s povzročitelji nasilja v družini Organizira: Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja Pepcin dom, CSD Krško, regijska koordinatorka za obravnavo nasilja v družini CSD Krško Info: vhkrsko@gmail.com 2.12.2015

PORTOROŽ Ura bo javljena naknadno, Hotel Bernardin 8. konferenca kazenskega prava in kriminologije 1. in 2. 12. Sodelujejo: Maja Plaz (Društvo SOS telefon za ženske in otroke- žrtve nasilja) in ostale/ostali Organizira: Pravna fakulteta v Ljubljani in GV založba Info: drustvo-sos@drustvo-sos.si

IZOLA Srednja šola Izola Izkustvena delavnica »Labirint nasilja« in dejavnosti namenjene ozaveščanju nasilja nad ženskami ter nasilja v družini Organizira: KC za žrtve nasilja Piran, Regijska varna hiša Kras, KC za otroke in mladostnike Koper, Marelična hiša, Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper, regijska koordinatorica za preprečevanja nasilja pri CSD Koper, v sodelovanju PU Koper Info: dnk.koper@siol.net in 05 63 93 170

KOPER Gimnazija Koper Izkustvena delavnica »Labirint nasilja« in dejavnosti namenjene ozaveščanju nasilja nad ženskami ter nasilja v družini Organizira: KC za žrtve nasilja Piran, Regijska varna hiša Kras, KC za otroke in mladostnike Koper, Marelična hiša, Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper, regijska koordinatorica za preprečevanja nasilja pri CSD Koper, v sodelovanju PU Koper Info: kcm.koper@gov.si in 05 663 45 99

PIRAN Srednja elektro in pomorska šola Piran Izkustvena delavnica »Labirint nasilja« in dejavnosti namenjene ozaveščanju nasilja nad ženskami ter nasilja v družini Organizira: KC za žrtve nasilja Piran, Regijska varna hiša Kras, KC za otroke in mladostnike Koper, Marelična hiša, Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper, regijska koordinatorica za preprečevanja nasilja pri CSD Koper, v sodelovanju PU Koper Info: csd.piran-kc@gov.si in 059 039 590 3.12.2015 ČRNOMELJ 10.00 ZIK Črnomelj Posvet »ABC nasilja v družini in pomoči; prepoznavanje in možnosti rešitev«- za strokovno in laično javnost Organizira: Društvo življenje brez nasilja Info: drustvo.dzbn.nm@gmail.com ali 07 33 26 895

KOPER OŠ Dušana Bordona Koper Delavnica za učenke in učence Organizira: KC za žrtve nasilja Piran, Regijska varna hiša Kras, KC za otroke in mladostnike Koper, Marelična hiša, Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper, regijska koordinatorica za preprečevanja nasilja pri CSD Koper, v sodelovanju PU Koper Info: gpcsd.koper@gov.si in 05 66 34 550 (Damjana Jurman) 4.12.2015

CELJE 10.00 Narodni dom Celje Okrogla miza »Od besed k dejanjem: Zakonodaja na področju nasilja in nujno potrebne spremembe« Organizira: Varna hiša Celje Info: varna.hisace@siol.net

SEŽANA Šolski center Srečka Kosovela Sežana Izkustvena delavnica »Labirint nasilja« in dejavnosti namenjene ozaveščanju nasilja nad ženskami ter nasilja v družini Organizira: KC za žrtve nasilja Piran, Regijska varna hiša Kras, KC za otroke in mladostnike Koper, Marelična hiša, Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper, regijska koordinatorica za preprečevanja nasilja pri CSD Koper, v sodelovanju PU Koper Info: vhkras@gmail.com in 05 620 24 42 5.12.2015

GABRJE – ŠUMEČI POTOK 9.00 zbor na parkirišču Tradicionalni pohod na Gorjance za podpornice in podpornike društva Organizira: Društvo življenje brez nasilja Info: drustvo.dzbn.nm@gmail.com ali 07 33 26 895 7.12.2015

LJUBLJANA 17.00 Cankarjev dom, dvorana M1 Predavanje »Intimnopartnersko nasilje – razlike po spolu« Izvajalka: dr. Jasna Podreka (sodelavka Društva SOS telefon) Organizira: Organizira: Društvo SOS telefon za ženske in otroke- žrtve nasilja Info: drustvo-sos@drustvo-sos.si 8.12.2015

LJUBLJANA 10.00 – 13.00 Soča, Linhartova 51, dvorana URI Strokovni posvet o nasilju nad invalidnimi Sodelujejo: Maja Plaz (Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja), Katja Zabukovec Kerin (Društvo za nenasilno komunikacijo) in drugi/druge Organizira: Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija Info: drustvo-sos@drustvo-sos.si

NOVO MESTO 9.00 – 13.00 RK Slovenije, Območno združenje Novo mesto Posvet: »Nujne spremembe zakonodaje na področju nasilja v družini« Za strokovno javnost Organizira: Društvo življenje brez nasilja Info: drustvo.dzbn.nm@gmail.com ali 07 33 26 895 9.12.2015 PIRAN Srednja elektro in pomorska šola Piran Izkustvena delavnica »Labirint nasilja« in dejavnosti namenjene ozaveščanju nasilja nad ženskami ter nasilja v družini Organizira: KC za žrtve nasilja Piran, Regijska varna hiša Kras, KC za otroke in mladostnike Koper, Marelična hiša, Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper, regijska koordinatorica za preprečevanja nasilja pri CSD Koper, v sodelovanju PU Koper Info: csd.piran-kc@gov.si in 059 039 059 10.12.2015

SLOVENJ GRADEC 10.00 prostori MKC Slovenj Gradec Okrogla miza »Od besed k dejanjem: Zakonodaja na področju nasilja in nujno potrebne spremembe« Organizira: Varna hiša Celje Info: varna.hisace@siol.net

MARIBOR 10.00 sejna soba Centra za socialno delo Maribor, Zagrebška 72 Posvet: »Nasilje v družini iz prakse skozi veljavo zakonodajo« Organizira: Varna hiša Maribor, Materinski dom Maribor, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor v sodelovanju s Kriznim centrom za žrtve nasilja Maribor in Centrom za socialno delo Maribor

KOPER OŠ Dušana Bordona Koper Delavnica za učenke in učence Organizira: KC za žrtve nasilja Piran, Regijska varna hiša Kras, KC za otroke in mladostnike Koper, Marelična hiša, Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper, regijska koordinatorica za preprečevanja nasilja pri CSD Koper, v sodelovanju PU Koper Info: gpcsd.koper@gov.si in 05 66 34 550 (Damjana Jurman) 11.12.2014

SEŽANA Šolski center Srečka Kosovela Sežana Izkustvena delavnica »Labirint nasilja« in dejavnosti namenjene ozaveščanju nasilja nad ženskami ter nasilja v družini Organizira: KC za žrtve nasilja Piran, Regijska varna hiša Kras, KC za otroke in mladostnike Koper, Marelična hiša, Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper, regijska koordinatorica za preprečevanja nasilja pri CSD Koper, v sodelovanju PU Koper Info: vhkras@gmail.com in 05 620 24 42 14.12.2015

CELJE 17.00 Osrednja knjižnica Celje (oddelek za glasbo in film) Predavanje z delavnico »Nasilje v medosebnih odnosih in Istanbulska konvencija« Izvajalka: Katja Matko (Društvo SOS telefon za žensk in otroke- žrtve nasilja) Organizira: Osrednja knjižnica Celje Info: drustvo-sos@drustvo-sos.si 17.12.2015

KOPER OŠ Dušana Bordona Koper Delavnica za učenke in učence Organizira: KC za žrtve nasilja Piran, Regijska varna hiša Kras, KC za otroke in mladostnike Koper, Marelična hiša, Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper, regijska koordinatorica za preprečevanja nasilja pri CSD Koper, v sodelovanju PU Koper Info: gpcsd.koper@gov.si in 05 66 34 550 (Damjana Jurman) 18.12.2015

SEŽANA Šolski center Srečka Kosovela Sežana Izkustvena delavnica »Labirint nasilja« in dejavnosti namenjene ozaveščanju nasilja nad ženskami ter nasilja v družini Organizira: KC za žrtve nasilja Piran, Regijska varna hiša Kras, KC za otroke in mladostnike Koper, Marelična hiša, Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper, regijska koordinatorica za preprečevanja nasilja pri CSD Koper, v sodelovanju PU Koper Info: vhkras@gmail.com in 05 620 24 42 NOVEMBER 2015

SLOVENSKA BISTRICA, PESNICA, LENART Predstavitev programa »Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor« v lokalnih skupnostih Organizira: Varna hiša Maribor, Materinski dom Maribor, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor v sodelovanju s Kriznim centrom za žrtve nasilja Maribor in Centrom za socialno delo Maribor CELJE datum in ura bosta javljena naknadno »Odmev«, oddaja na radiu Celje, pogovor o nasilju Sodeluje: bivša uporabnica in strokovna delavka iz VH Organizira: Varna hiša Celje Info: varna.hisace@siol.net

Preberite tudi:

Vabljene na delavnico ob Mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami

Toplo vabimo na delavnico o nasilju v današnji družbi, ko se zdi, da smo nasilje že iz

18

DELAVNICA: Nasilje nad ženskami in nasilje v družini

Nasilje je pojem, o katerem v današnjem času slišimo zelo pogosto, vendar pa je kljub temu še

18

ZGODBE, KI JIM TEŽKO VERJAMEMO – MAGNET ZA NERODE

Vlado pravi, da je njegov prijatelj Gregor magnet za nerode. Imel je štiri resne punce, in

18

MEDNARODNI DNEVI BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI

Tudi v letošnjem letu smo v društvu izdale osveščevalno in informativno gradivo ob Mednarodnih

18

Informacije za žrtve nasilja – obdobje karantene je obdobje povečanega nasilja v družini

Program Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam nasilja, v času trajanja krize zar

18

MEDNARODNI DNEVI BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI, 25.11.2018 – 10.12.2018

Društvo Ženska svetovalnica je tudi letos izdala osveščevalno gradivo ob Mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad žen

18

Ženska svetovalnica za boj proti nasilju nad ženskami

V prostorih Ženske svetovalnice vam pomagamo prepoznati nasilje in vas podpiramo pri vaši odločitvi, da

18

RECI NE NASILJU – ZAUPANJE JE V ODNOSIH LAHKO TUDI ZLORABLJENO

Ob pomembni podpori sofinancerjev MOL, MDDSZEM in FIHO smo v sodelovanju z Generalno policijsko upravo, Društvom Ključ –

18

RECI NE NASILJU – PRIDRUŽI SE EKIPI ZA NENASILJE

Ob pomembni podpori sofinancerjev MOL, MDDSZEM in FIHO smo v sodelovanju z Generalno policijsko upravo, Društvom Ključ –

18

MEDNARODNI DNEVI BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI

RADIO TRST A - 25. 11. 2014 Torkovo radijsko druženje, ki ga je vodil Mitja Tretjak, je bilo kot običajno polno n

18

MEDNARODNI DNEVI BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI – KAKO POISKATI POT IZ NASILJA?

Ob Mednarodnem dnevu boja proti nasilju 25. novembru vas vabimo na delavnico z naslovom

18

NAPOVEDNIK – 16 DNI AKCIJ PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI 25. 11. – 10. 12. 2014

NAPOVEDNIK 16 DNI AKCIJ PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI 25. 11. – 10. 12. 2014 Ljubljana Predstavitev kampanje »Za živ

18

UTRINKI IZ AKCIJE OB MENDARODNIH DNEVIH BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI

V soboto, dne 23.11.2013, smo izvedli informativno osveščevalno akcijo ob Mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ž

18

OBVESTILO O HUMANITARNI AKCIJI OB MEDNARODNIH DNEVIH BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI

Društvo Ženska svetovalnica, kot vsa leta delovanja doslej, pripravlja akcijo ob Mednarodnih dnevih boja proti nasilju n

18

Komentarji so zaprti.