Nasilje nad ženskami

Izvajamo naslednje storitve za vas:

  • Individualna svetovanja
  • Telefonska svetovanja v času dežurstva
  • Svetovanja po elektronski pošti
  • Zagovorništvo
  • Podporno skupino za ženske, ki ste ali doživljate katerokoli obliko nasilja
  • Delavnice in predavanja
  • Akcije ozaveščanja javnosti ob dnevih boja proti nasilju nad ženskami
  • Kontakt: zenska@svetovalnica.org

Prostovoljke

  • bogatijo program tako, da pomagajo pri organizaciji raznih dogodkov in delavnic, aktivno sodelujejo pri izvedbi programa, spremljajo uporabnice na različne institucije, nudijo telefonsko svetovanje v času dežurstva, organizirajo druženje z uporabnicami, itd.