Nismo se borile za to!

Današnje razmere v Sloveniji in po svetu so pokazale, da so ženske tiste, ki nosijo bremena napačnih odločitev družbe na svojih ramenih. Brezposelnost in ukinjanje socialnih sredstev najbolj prizadenejo ženske in otroke. Pojmi kot so revščina, stigma in nasilje označujejo življenja mnogih žensk, ki iščejo izhod iz stiske. Ženske v današnji družbi se lomijo pod težo bremen, ki jim jo diktira družba in družina. Vloge gospodinje, dobre hčere, marljive žene, ljubeče mame, zavzete delavke, ljubice, dobrotnice, intelektualke in še katera, vodijo v zelo stresen način življenja, v katerem ni časa, za zadovoljitev potreb in želja ženske. Kaj pomeni biti ženska v današnji družbi? Je res ženska dobra samo toliko, kolikor dobro so izpolnjene njene vloge? Biti ženska v sodobni družbi pomeni znati hitro in spretno manevrirati z izzivi, ki jih prinaša življenje in prevzemati odgovornosti še za tiste, ki tega ne zmorejo ali nočejo sami. Ženske, ki doživljajo nasilje, dolga leta preživijo v upanju, da bo bolje in prenašajo zmerljivke in žaljivke v prepričanju, da morajo vendarle potrpeti zaradi otroka. In ko otrok odraste se nemalokrat poslužuje ravnanj, ki se jih je naučil in ženska se zlomi pod težo krivde in sramu. Življenje postane pretežko, da bi ga nosila sama in pride po moč v Žensko svetovalnico. Danes je čas, da ženska postavi sebe na prvo mesto in poskrbi za svoje potrebe ter uresničuje svoje želje.

VABLJENA NA SKUPINO ZA ŽENSKE V STISKI, KJER SE BOMO POGOVORILE O REŠITVAH

Pišite nam: tanja@svetovalnica.org ali nas pokličite na 01- 251 1602

]]>