OBVESTILO O HUMANITARNI AKCIJI OB MEDNARODNIH DNEVIH BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI

»Ekipo za nenasilje« sestavljajo varuhinja človekovih pravic ga. Vlasta NUSSDORFER, vodilna humanitarka in zagovornica nenasilja, g. Feliks STREHAR, pomočnik policije PP Moste, ga. Jasna BLAHA, zdravnica splošne medicine, ga. Maja MIKLIČ, specialistka družinske medicine, ga. Maja KOKALJ, reševalka, in g. Peter NAPOTNIK, reševalec. Družba EUROPLAKAT d.o.o., s posluhom za družbeno odgovornost ter občutkom za pomoč ranljivim skupinam, nam je zagotovila 50 brezplačnih plakatnih mest na območju Ljubljane, ki bodo širšo lokalno skupnost od dne 19.11.2013 do dne 03.12.2013 obveščali o mednarodnih dnevih boja zoper nasilje nad ženskami, pri pripravi in izvedbi akcije pa so nam pomagali tudi naslednji zagovorniki nenasilja in projektni partnerji: fotograf in oblikovalec Črt SLAVEC, ODVETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE ter družbe AVANT CAR d.o.o., PACIENT d.o.o. in PETROL d.d. Osrednji dogodek v naši organizaciji se bo odvijal dne 23.11.2013 v City Park-u v Ljubljani med 11:00 in 17:00 uro. Še nekaj pomembnih podatkov:

  • DRUŠTVO ŽENSKA SVETOVALNICA je strokovna, humanitarna in nepridobitna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva oziroma psihosocialne pomoči in samopomoči žensk, ki so žrtve nasilja ali imajo motnje hranjenja.
  • Borimo se proti vsem oblikam diskriminacije ter drugim pojavnim oblikam kršitev človekovih pravic in dostojanstva, posebej pa se zavzemamo za pravice žensk in otrok. Društvo je bilo ustanovljeno oktobra leta 1994. Dne 30.05.2001 smo pridobile status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva ter dne 07.10.2004 tudi status humanitarne organizacije.
  • Delovanje nam omogočata Mestna občina Ljubljana in Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
  • Pod okriljem društva delujejo trije programi:
    • program Krizni center za ženske in otroke, žrtve nasilja, omogoča ženskam in njihovim otrokom takojšen umik iz grozečega okolja v primeru akutnega nasilja in psihosocialno obravnavo, spremstvo ter zagovorništvo, ter deluje 24 dni na dan, vse dni v letu, od leta 2005 dalje, kot prvi v Sloveniji,
    • programa Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam nasilja in Pomoč pri motnjah hranjenja, ki zagotavljata informiranje, psihosocialno individualno in skupinsko svetovanje, tako ženskam kot njihovim svojcem, dežurni telefon, zagovorništvo, informacije o pristojnostih javnih služb in pomoč pri organizaciji skupin za samopomoč.
  • O akciji dne 23.11.2013 – v City Parku v Ljubljani (BTC) bomo med 11:00 in 17:00 uro na dveh stojnicah skupaj s predstavniki in predstavnicami policije in zdravstvenih ustanov, kot ostalimi osebami, ki pomagajo ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, vabljenim gostom (mediji, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Mestna občina Ljubljana, sorodne nevladne organizacije, druga zainteresirana javnost) ter naključnim obiskovalcem delili osveščevalno informativne letake, gostje in obiskovalci pa se bodo simbolično včlanili v ‘Ekipo za nenasilje’ (v lanski akciji dne 24.11.2012 se je v ekipo s podpisom v knjigo ekipe včlanilo preko 900 oseb),
  • o akciji splošno – Organizacija združenih narodov je 25. november proglasila za Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. 16 dni akcij proti nasilju nad ženskami je del svetovne kampanje za človekove pravice žensk. Prva kampanja je potekala leta 1991, že leta 1997 pa so v njej sodelovale ženske nevladne organizacije v več kot 120 državah po svetu. 16 dni akcij se začne s 25. novembrom, Mednarodnim dnevom boja proti nasilju nad ženskami, in se zaključi z 10. decembrom, Svetovnim dnevom človekovih pravic.
]]>