O splavu odločamo ženske, ne politika

Odločanje o rojstvih svojih otrok je svobodno.

Država zagotavlja možnosti za uresničevanje te svoboščine in ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok.

To je 55. člen ustave, ki smo ga za enkrat še uspele obvarovati, saj mora pravica do lastnega telesa in odločanja o njemu temeljna pravica vsake ženske.

Pravica do splava mora biti uzakonjena kot neodtujljiva, če želimo zavarovati ženske in njihovo zdravje.

http://www.novinarji.si/studentski-izdelki/2018/05/tuje-maternice-niso-vasa-last/]]>