Prispevek v TV dnevniku o zakonodaji za žrtve nasilja

Žrtve nasilja, zlasti žrtve nasilja v družini ali zalezovanja, imajo od 11.1.2015 pravico, da na enostaven način prenesejo že pridobljene pravice v katero koli državo članici EU. Ta nova pravila pomenijo, da so prepovedi približevanja, odredbe o zaščiti in odločbe o prepustitvi stanovanja v skupni rabi zdaj hitro in zlahka prepoznavne po vsej EU s preprosto potrditvijo.

Na spodnjem naslovu, je v zadnjih minutah TV dnevnika, prispevek o novi zakonodaji in o splošnih informacijah o nasilju nad ženskami:

http://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174315689

„Po ocenah je v EU vsaka tretja ženska na neki točki svojega življenja soočena z nasiljem in na žalost je povzročitelj tega fizičnega nasilja najpogosteje nekdo od bližnjih, na primer partner.“

Doslej so morale žrtve opraviti zapletene postopke, da je bila njihova zaščita priznana v drugih državah članicah EU, in začeti drugačen postopek za potrditev v vsaki državi. Zdaj bodo take odredbe o zaščiti brez težav priznane v vsaki državi članici EU, kar pomeni, da lahko državljani, ki so utrpeli nasilje, potujejo, ne da bi morali opraviti zapletene postopke.

„Novi postopek pomeni, da lahko imajo ženske ali moški, ki so žrtve nasilja, zaščito, ki jo zaslužijo, in nadaljujejo svoje življenje. Lahko si bodo izbrali življenje v drugi državi članici EU ali potovali na počitnice, ne da bi se bali za svojo varnost,“ je dodala Věra Jourová.

Novi mehanizem je sestavljen iz dveh ločenih instrumentov: uredbe o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah in direktive o evropski odredbi o zaščiti. Instrumenta bosta skupaj zagotovila, da bodo imele vse žrtve nasilja možnost priznavanja svojih odredb o zaščiti v kateri koli državi članici EU. Mehanizmi odražajo razlike v nacionalnih zaščitnih ukrepih držav članic, ki so lahko civilne, kazenske ali upravne narave. Pravila bodo skupaj zagotovila prosti pretok najpogostejših vrst zaščitnih ukrepov v EU.

Žrtve potrebujejo več podpore

Potrebo žrtev po podpori in zaščiti potrjuje danes objavljeno poročilo Agencije EU za temeljne pravice (FRA), ki ugotavlja, da v EU potrebujemo več ciljno usmerjenih storitev za podporo žrtvam. Kljub izboljšavam so v številnih državah članicah še vedno izzivi na področju storitev v podporo žrtvam. Konkretni predlogi za izboljšave vključujejo zagotavljanje, da imajo žrtve dostop do ciljno usmerjenih podpornih storitev, vključno s pomočjo in svetovanjem po travmatični izkušnji, odpravljanjem birokratskih ovir za žrtve pri pridobivanju pravne pomoči, in zagotavljanje informacij o pravicah in storitvah, ki so na voljo.

Evropska komisija je zavezana izboljšanju pravic 75 milijonov ljudi, ki so žrtve kaznivih dejanj vsako leto. V letu 2012 je začela veljati direktiva EU o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev po vsej EU (IP/12/1066), ki bo najpozneje 16. novembra 2015 postala zavezujoča za države članice. Evropska komisija si z ukrepi, kot so odredbe o zaščiti na ravni EU, ki se uporabljajo od nedelje, in minimalnimi pravicami žrtev prizadeva za povečanje pravic oseb, ki so žrtve kaznivih dejanj, ne glede na to, od kje so, in ne glede na to, kje v EU so utrpele kaznivo dejanje.

Ozadje

Uredba o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah, ki jo je Evropski parlament podprl maja 2013 (MEMO/13/449), ministri na zasedanju Sveta za pravosodje pa junija 2013 (IP/13/510), dopolnjuje direktivo o evropski odredbi o zaščiti, ki je bila sprejeta decembra 2011. Oba instrumenta začneta veljati 11. januarja 2015. Danska v skladu z Lizbonsko pogodbo ne bo sodelovala.

Za okrepitev obstoječih nacionalnih in evropskih ukrepov o pravicah žrtev je Evropska komisija 18. maja 2011 predlagala sveženj ukrepov (IP/11/585) za zagotovitev minimalne ravni pravic, podpore in zaščite za žrtve po vsej EU. Ta je vseboval direktivo o pravicah žrtev, uredbo o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah in sporočilo o sedanjih in prihodnjih ukrepih Komisije v zvezi z žrtvami.

Preberite tudi:

Mreža pomoči za žrtve nasilja

V junijski delavnici bomo predstavili mrežo pomoči za žrtve nasilja, ki jo sestavljajo Centri z

18

DELAVNICA: STIGMATIZACIJA ŽRTEV NASILJA

Na decembrski delavnici bomo obravnavali aktualno temo, ki je pogosto slabo ali napačno

18

Delavnica: Naloge in ukrepi centrov za socialno delo, policije in sodišča za zaščito žrtev nasilja

Vse oblike nasilja v družini, vključno s telesnim kaznovanjem otrok in zanemarjanjem z o

18

Interaktivna delavnica: Kako prepoznati ali ste žrtev nasilja?

Pogosto se  zgodi,  da se  v življenju znajdemo  v situaciji v kateri se

18

Oblike nasilja in kako jih prepoznati

Namen delavnice je boljše prepoznavanje nasilja, saj se izkazuje, da ljudje

18

Informacije za žrtve nasilja – obdobje karantene je obdobje povečanega nasilja v družini

Program Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam nasilja, v času trajanja krize zar

18

MOJE NOTRANJE DOŽIVLJANJE NASILJA

V času Mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami bo v Ženski svetovalnici likovna ra

18

Skupina za ženske, žrtve nasilja

Ženska svetovalnica, vas vabi v vključitev v skupino za pomoč ženskam, žrtvam nasilja.  Skupina je nam

18

Vabilo na skupino za ženske, ki trpijo zaradi nasilja

Ženska svetovalnica, vas ponovno vabi v vključitev v skupino za preprečevanje nasilja  Skupina je name

18

V EVROPSKI UNIJI JE VSAKA TRETJA ŽENSKA ŽRTEV SPOLNEGA IN FIZIČNEGA NASILJA

Raziskava je pokazala, da je vsaka tretja ženska po 15. letu starosti doživela fizično in/ali spolno nasilje, skoraj vs

18

MEDNARODNI DNEVI BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI – KAKO POISKATI POT IZ NASILJA?

Ob Mednarodnem dnevu boja proti nasilju 25. novembru vas vabimo na delavnico z naslovom

18

Krepitev vloge zdravstvenega sistema pri obravnavi nasilja proti ženskam in deklicam

Svetovna zdravstvena skupščina, odločevalsko telo Svetovne zdravstvene organizacije, je na svoji 67. seji, 24. maja 20

18

Vesna – živeti življenje brez nasilja

Vabilo na delovni posvet v okviru projekta VESNA - živeti življenje brez nasilja Ministrstvo za delo, družino, socialne

18

Komentarji so zaprti.