"svetovni dan otroka"

Po priporočilih Organizacije združenih narodov se na prvi ponedeljek v oktobru praznuje Svetovni dan otroka. Varovanje koristi otroka je eno temeljnih načel Konvencije o otrokovih pravicah, pri čemer njen 3. člen določa naslednje: Pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, bodisi da jih vodijo državne bodisi zasebne ustanove za socialno varstvo, sodišča, upravni organi ali zakonodajna telesa, morajo biti otrokove koristi glavno vodilo. Jan in Jana gresta na sodišče Ob  svetovnem dnevu otroka je Vrhovno sodišče izdalo dve publikaciji, namenjeni najmlajšim. Slikanici sta namenjeni vsem otrokom v starosti med 5 in 8 let, ki morajo nastopiti pred sodišči kot priče v kazenskih postopkih. Udeleženost v sodnih postopkih, tudi v vlogi priče, lahko marsikomu povzroča nelagodje. Najbolj izpostavljena kategorija prebivalstva so pri tem ravno otroci. Zaradi njihove občutljivosti in ranljivosti je nujno, da se morebitni negativni vplivi postopka na razvoj otroka čimbolj zmanjšajo.

Po strokovnem posvetu Otrok pred sodiščem, ki ga je Vrhovno sodišče organiziralo leta 2008, je sodstvo na osnovi mnenj različnih strokovnjakov ter izkušenj sodnikov pri delu z otroki v kazenskih postopkih, pristopilo k izdelavi publikacij, prilagojenih otrokom različnih starostnih skupin. V želji, da bi otrokom olajšali postopek pričanja v kazenskih postopkih ter jih na to pripravili, je njihov namen otrokom na prijazen način predstaviti njihovo vlogo v postopku ter pomen in funkcijo sodišča. Ob Svetovnem dnevu otroka je tako izšel prvi sklop publikacij, ki so okrožnim sodiščem že razdeljene in se bodo otrokom pošiljale skupaj z vabilom na pričanje. Slikanici sta oblikovno ločeni za punce in fante ter namenjeni starostni skupini od 5 do 8 let. Obe slikanici sta na voljo tudi na spletnih straneh slovenskega sodstva. V nastajanju so tudi brošure za otroke od 9. do 13. leta in od 14. do 17. leta. Slednji se od prvih dveh razlikujeta v zunanji podobi in zahtevnosti besedila, izdani pa bosta predvidoma v začetku naslednjega leta. V prihodnosti bomo pripravili podobne vsebine tudi za postopke razveze zakonske zveze. Vsebina povzeta s spletne strani Vrhovnega sodišča RS; http://www.sodisce.si/sodni_postopki/objave/2010100614555440/, kjer si lahko snamete tudi brošurice.

.]]>