Mednarodni dan žensk

8. marec je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk.

Mednarodni dan žensk se praznuje od leta 1917, saj so se na ta dan začeli protesti v Petrogradu (današnjem St. Petersburg), iz katerih je nastala Oktobrska revolucija.

Dokler si ženske nismo izborile vsaj pravni položaj na družbeni ravni nismo imele moči.

Boji za enakost žensk še niso končani.

Pravkar bijemo bitko za seksualno enakost po modelu “samo ja pomeni ja”.
V skladu s tem modelom gre za posilstvo, če ni podane svobode privolitve ali soglasja v spolni odnos. 
Pred nami je pomembna sprememba opredelitve kaznivega dejanja posilstva v slovenskem kazenskem zakoniku.

Dofem Iskra, Ljubljana 2019

Naše prednice na slovenskem so se borile za enakopravnost žensk.

Tako je leta 1897 začel izhajati ženski časnik Slovenka, prvo žensko društvo ustanovljeno leto kasneje.

Marija Urbas je kot prva Slovenka doktorirala na graški univerzi iz filozofije leta 1906.

Leta 1945 je bila uzakonjena splošna volilna pravica.

Leta 1974 je bilo v ustavo SFRJ zapisano določilo, da ima vsaka ženska pravico svobodno odločati o rojstvu otrok.

Leta 1977 je bila uzakonjena pravica vsake ženske do umetne prekinitve nosečnosti iz drugih, ne le zaradi zdravstvenih razlogov.

Leta 1989 je začel delovati prvi telefon v sili za pomoč ženskam in otrokom, ki so postali žrtev nasilja.

V Sloveniji je leta 1991 potekala javna razprava o Ustavi glede pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok.

V Ustavo RS je zapisana pravica do svobodnega odločanja o rojstvih otrok.

Ženska svetovalnica nudi ženskam varen prostor za podelitev stisk in izkušenj z nasiljem od leta 1993.
Ženskam skozi svetovalni proces vračamo moč, ki so jo izgubile ob nasilju in jim pomagamo zaživeti življenje brez nasilja.

]]>