STRIP PENTLJA

Strip Pentlja je STRIP za mlade o oblikah nasilja v družbi, namenjen srednješolski populaciji. Je način ozaveščanja mladih o nasilju nad ženskami in otroki ter o trgovini z ljudmi.  Je del preventivnega projekta »ZAPRISEGA O IZBIRI NENASILJA« in je komunikacijski medij, ki bo v letu 2011 začel spremljati preventivne delavnice po srednjih šolah, v izpeljavi ‘Zveze za nenasilje’. Skozi Strip želimo v enem od jeziku mladih spregovoriti o konkretnih oblikah nasilja. Mlade želimo spodbuditi k nenasilju, družbeni angažiranosti in socialni odgovornosti do sebe in do vrstnikov. Ustvarjalci Stripa so preverjena ekipa Cirila Horjaka.  Poleg številnih referenc doma in v tujini ter edinstvenem pristopu k izdelavi stripa (sodelovanje z mladimi, nastanek in evalvacija) se ekipa ponaša z izdajo stripa l.2007 v sodelovanju z  Zavodom za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem. Med mladimi dobro sprejet Strip o odraščanju: Temna plat mavrice, namenjen osvetlitvi problematike zasvojenosti oz. nevarnem uživanju prepovedanih drog. Strokovne delavke in svetovalke skozi lastno poznavanje vsebin ekipi ustvarjavcev Stripa približamo strokovne vsebino dinamike nasilnih odnosov, trgovine z ljudmi ter posledice nasilja in zlorab za družbo in za posameznice ter posameznike.  Ustvarjalci Stripa pa danes enega največjih družbenih problemov skozi sliko in besedo prenašajo na papir z namenom spodbude vsem; da nasilje, zlorabe in izkoriščanje ozavestimo ter jih ustavimo z roko v roki. Začetek udejanjanja projekta je za enkrat omogočilo Ministrstvo za šolstvo in šport. V obliki finančne donacije ga lahko podprete tudi VI in prispevate k preventivi nasilja v družbi. Donirajte:

  • Neposredna donacija na naš transakcijski račun: TRR Ženske svetovalnice:  02222-0011309284
  • Namenite nam del dohodnine: Davčna številka Ženske svetovalnice: 12332003
.]]>