"zgodbe otroštva"

»Izjemno ogrožajoče in zastrašujoče izkušnje, za katere uporabljamo izraz travmatske izkušnje, so na žalost sestavni del mirnodobskega življenja. Še posebno so prizadeti otroci, ki dalj časa doživljajo zastrašujoča in kruta dejanja; nasilje v družini, spolno nasilje, spolne in druge zlorabe…« (A. Mikuš, Kos in V. Slodnjak, 2000).

Dejstvo je, da so tudi v Sloveniji številni otroci in mladostniki, katerim so ‘odvzeti’ pogoji za normalen razvoj in odraščanje. Dejstvo je, da sicer imamo različne programe, ki predstavljajo nekatere oblike pomoči za otroke in mladostnike – žrtve različnih oblik nasilja, a na žalost je to le drobec potreb v državi. Dejstvo je, da še nimamo razvitega sistemskega pristopa in utečenega medinstitucionalnega in medorganizacijskega sodelovanja na terenu, pri delu z otroki in mladostniki – žrtvami nasilja. In dejstvo je, da bo le kurativno ter preventivno delo z otroki in mladostniki, ki so danes žrtve nasilja, zmanjšalo prisotnost nasilja v državi nasploh in nasilja nad otroki in mladostniki.

PARTNERJI V PROJEKTU

Strokovni program pomoči mladoletnim žrtvam nasilja v družini v okviru projekta Zgodbe otroštva razvija in izvaja:

 • društvo Ženska svetovalnica, ki že 15 let dela z in za ženske žrtve nasilja, v zadnjih petih letih aktivno razvija program pomoči in podpore otrokom in mladostnikom – žrtvam nasilja. Trenutno v okviru programa zagotavlja individualno psihološko svetovanje in psihoterapevtsko pomoč otrokom in mladostnikom – žrtvam nasilja ter njihovim podpornim staršem, skrbnikom, kreativne interaktivne delavnice za otroke in mladostnike-žrtve nasilja ter učno pomoč in neformalno druženje otrok in mladostnikov s prostovoljkami in prostovoljci.

Izvedbo strokovnega programa v okviru projekta Zgodbe otroštva je podprlo:

 • družbeno odgovorno podjetje Petrol, ki si v skladu s svojo prodorno poslovno strategijo želi vključiti v reševanje družbene problematike – zlorab v družini. Petrol finančno, izdelčno in komunikacijsko podpira projekt Zgodbe otroštva.

STROKOVNI SVET PROJEKTA

Strokovni svet projekta Zgodbe otroštva je neformalno interesno združenje strokovnjakinj in strokovnjakov na predmetnem področju, je glas in obraz projekta. Z vsem svojim znanjem in referencami usmerja projekt, potrjuje njegove vsebine, ki jih razvija skupaj z društvom Ženska svetovalnica, ali predlaga svoje vsebine v izvedbo v okviru projekta. Je relevanten in reprezentativen subjekt, ki predstavlja projekt in vrednote, za katere se ta zavzema.

Predsednik in ostale članice strokovnega sveta:

 1. prof. dr. Mitja Krajnčan, predstojnik oddelka za soc. pedagogiko na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in avtor ‘doživljajske pedagogike’, predsednik strokovnega sveta,
 2. Alenka Kovšca, državna sekretarka, Ministrstvo za šolstvo in šport,
 3. Janja Romih, sekretarka, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
 4. mag. Mateja Štirn, univ. dipl. psih., specializantka integrativne psihoterapije, ISA institut,
 5. Ružica Petrovič, univ. dipl. soc. del., izkustvena družinska terapevtka, Center za socialno delo Maribor, in
 6. Nina Zidar Klemenčič, odvetnica, Odvetniška pisarna Zidar-Klemenčič.

 ČASTNA POKROVITELJICA PROJEKTA

Katarina Kresal

STROKOVNI PROGRAM PROJEKTA

Strokovni program projekta je razvilo društvo Ženska svetovalnica v sodelovanju s strokovnim svetom projekta.

NAMEN PROJEKTA

 • Širiti že obstoječe dobre prakse dela z otroki in mladostniki žrtvami nasilja v družini po državi.
 • Strokovno krepiti že obstoječe programe, ki vključujejo otroke in mladostnike žrtve nasilja.
 • Dograditi povezavnost institucij in organizacij v skupno reševanje problematike.

 KONČNI CILJ projekta

razviti sistem pomoči in dela z otroki in mladostniki, žrtvami nasilja, na državni ravni v smeri, DA BI LAHKO VSAK OTROK ALI MLADOSTNIK, ŽRTEV NASILJA, DOBIL takojšnjo strokovno podporo in pomoč ZA PRENEHANJE NASILJA TER PRI odpravi posledic preživetega nasilja in zagotoviti vsaki mladoletni žrtvi nasilja v družini strokovno in odgovorno odraslo osebo, ki mu/ji bo v podporo in pomoč tokom okrevanja.

.]]>